System rur mostowych
Q DUCT

System rur osłonowych Q DUCT przeznaczony do ochrony kabli na mostach, wiaduktach i innych obiektach inżynieryjnych. Poszczególne elementy składowe zostały dobrane w taki sposób aby zminimalizować ryzyko mechanicznego uszkodzenia kabli oraz maksymalnie ograniczyć negatywny wpływ promieniowania ultrafioletowego. Wydłużone kielichy rur pozwalają na kompensację zmian długości rurociągu powodowaną przez różnice temperatur otoczenia. Stabilizatory punktów stałych ograniczają zjawisko przesuwania się rur występujące na obiektach, na których okresowo pojawiają się drgania konstrukcji.

Q-SYSTEMS - Rury mostowe QRM
Gładkościenne rury osłonowe przeznaczone do ochrony kabli podwieszanych do konstrukcji mostów i wiaduktów. Wydłużony...

Q-SYSTEMS - Rury dzielone mostowe QRDM
Dzielone rury osłonowe przeznaczone do ochrony kabli podwieszanych do konstrukcji mostów i wiaduktów. Dwuczęściowa...

Q-SYSTEMS - Giętkie rury QEURO X
Giętkie rury EURO X umożliwiają zmianę trasy przebiegu rurociągu kablowego. Znajdują zastosowanie w miejscach, w...

Q-SYSTEMS - Obejmy QOG
Obejmy QOG są przeznaczone do mocowania rur gładkościennych QRM zarówno w punktach stałych jak i przesuwnych....

Q-SYSTEMS - Stabilizatory punktu stałego QSPS
Stabilizatory punktu stałego ograniczają zjawisko przesuwania się rur występujące na obiektach, na których okresowo...

Q-SYSTEMS - Obejmy QOD
Obejmy QOD są przeznaczone do mocowania rur dzielonych QRDM zarówno w punktach stałych jak i przesuwnych. Dostarczane...

Q-SYSTEMS - Złączki kompensacyjne QZD
Złączki kompensacyjne QZD wraz z obejmami QOD umożliwiają wykonanie punktu kompensacji wydłużeń rurociągu wykonanego z...

Q-SYSTEMS - Uchwyty górne QUG
Uchwyty górne umożliwiają podwieszenie rurociągu do poziomej powierzchni obiektu mostowego.

Q-SYSTEMS - Uchwyty boczne QUB
Uchwyty boczne umożliwiają montaż rurociągu do pionowej powierzchni obiektu mostowego.

Q-SYSTEMS - Uchwyty typu C QUC / QUCS
Uchwyty typu C umożliwiają instalację rur, szczególnie rur dzielonych metodą „na uchwycie”.

Q-SYSTEMS - Akcesoria systemu QDUCT
Uchwyty i złączki odciągu umożliwiają wykonanie odciągów, które powinny być bezwzględnie przewidziane przy instalacji...

Q-SYSTEMS Sp. z o.o.
ul. Usługowa 15 
64-100 Leszno

biuro@qsystems.pl
tel. +48 65 32 22 094

a

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies w celu dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika.
Więcej informacji w dziale Polityka prywatności

Produkty z grupy

tralalala